TÜRK ALEMİ TV

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA
TÜRK ALEMİ TV, TÜRK HALKLARI MEDENİYET VAKFININ VE AVRASYA TARİH VE MEDENİYETLER DERNEĞİ (ATAMDER)'NİN RESMİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN TELEVİZYONUDUR...
  Kazakistan'ın Almatı şehrinde 1999 yılında kurulan ve Türk Halklarının birlikteliklerinin korunması, toplumlar arası dayanışmanın üst düzeyde oluşturulması ve Türk toplumlarının batı medeniyetleri ile ticari ve kültürel anlamda ılımlı bir geçiş ile kaynaşmasının sağlanmasını misyon edinen, "Türk Halkları Medeniyeti Vakfı" ile Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği ( ATAMDER ) kurulduğu günden bu güne, bir çok konuda faaliyetler göstermiş olup, sosyal ve kültürel konularda önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Dünyamızda medeniyetler arası ilişkilerde, kişisel girişimler ile yürütülen projelerde ve organizasyonlarda birçok olumsuzluklar ile karşılaşılmaktadır. Bunun ana sebebi toplumların birbirlerini yakından tanımamaları ve karşılıklı fikirlerin uyumsuzluk içinde olmasıdır. Bunun yanı sıra ticari prensiplerin de farklılığı, profesyonellik anlayış ayrılıkları ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ancak tüm bu ilişkilerde, vakfımız devreye girmekte ve resmi kanallar ile birlikte yürütmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda ilişkilerin güvenilirliği konusunda önemli bir yere sahiptir.
Vakfımız, temsil kabiliyeti açısından Türkiye'de, Kazakistan'da ve diğer Türk Cumhuriyetleri nezdinde oldukça saygın bir konuma sahiptir. Bu saygınlık vakfımızın önemini bir kez daha artırmakta ve hepimize de vakfımıza sahip çıkma konusunda görevler yüklemektedir.
 
Vakfımızın ve Derneğimizin Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri Arasında;
 
– Türk halkları gençlerine Türkçe öğretilmesi konusunda faaliyetler,
– Türk medeniyetlerinde mesleki kurslar düzenleyerek, sertifikalı kalifiye elemanlar yetiştirmek,
– Türkiye’den kalifiye elemanların Türk medeniyetlerinde iş imkanlarını sağlamak,
– Türkiye'de, organizasyonlar (Etkinlikler, Fuarlar, Yarışmalar) vs. oluşturmak vasıtası ile toplumların batıya tanıtılması ve değişen dünyamız gereği, Türk Halklarının modernleşmesine katkıda bulunmak.
 
Vakfımızın ve Derneğimizin Ticari ve Turistik Konularda;
 
– Türk Cumhuriyetlerinde gerçekleştirilecek projelerin tanıtımı,
– Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak projelerin Türkiye’den firmalar ile iş birliği,
– Türk Devletlerinde mesleki seminerler düzenleyerek, ihtisas paylaşımı,
– Uluslararası fuarlar ve mesleki organizasyonlar düzenleyerek, ticari iş birlikteliklere vesile olmak,
– Ülkeler arası turistik organizasyonlar düzenleyerek, ülkelerin tanıtımına, turizme ve turizm sektörüne katkıda bulunmak,
Kazakistan'ın Almatı şehrinde 1999 yılında kurulan ve Türk Halklarının birlikteliklerinin korunması, toplumlar arası dayanışmanın üst düzeyde oluşturulması ve Türk toplumlarının batı medeniyetleri ile ticari ve kültürel anlamda ılımlı bir geçiş ile kaynaşmasının sağlanmasını misyon edinen, "Türk Halkları Medeniyeti Vakfı" ile Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği ( ATAMDER ) kurulduğu günden bu güne, bir çok konuda faaliyetler göstermiş olup, sosyal ve kültürel konularda önemli bir boşluğu doldurmuştur.
Dünyamızda medeniyetler arası ilişkilerde, kişisel girişimler ile yürütülen projelerde ve organizasyonlarda birçok olumsuzluklar ile karşılaşılmaktadır. Bunun ana sebebi toplumların birbirlerini yakından tanımamaları ve karşılıklı fikirlerin uyumsuzluk içinde olmasıdır. Bunun yanı sıra ticari prensiplerin de farklılığı, profesyonellik anlayış ayrılıkları ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ancak tüm bu ilişkilerde, vakfımız devreye girmekte ve resmi kanallar ile birlikte yürütmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda ilişkilerin güvenilirliği konusunda önemli bir yere sahiptir.
Vakfımız, temsil kabiliyeti açısından Türkiye'de, Kazakistan'da ve diğer Türk Cumhuriyetleri nezdinde oldukça saygın bir konuma sahiptir. Bu saygınlık vakfımızın önemini bir kez daha artırmakta ve hepimize de vakfımıza sahip çıkma konusunda görevler yüklemektedir.
 
Vakfımızın ve Derneğimizin Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri Arasında;
 
– Türk halkları gençlerine Türkçe öğretilmesi konusunda faaliyetler,
– Türk medeniyetlerinde mesleki kurslar düzenleyerek, sertifikalı kalifiye elemanlar yetiştirmek,
– Türkiye’den kalifiye elemanların Türk medeniyetlerinde iş imkanlarını sağlamak,
– Türkiye'de, organizasyonlar (Etkinlikler, Fuarlar, Yarışmalar) vs. oluşturmak vasıtası ile toplumların batıya tanıtılması ve değişen dünyamız gereği, Türk Halklarının modernleşmesine katkıda bulunmak.
 
Vakfımızın ve Derneğimizin Ticari ve Turistik Konularda;
 
– Türk Cumhuriyetlerinde gerçekleştirilecek projelerin tanıtımı,
– Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak projelerin Türkiye’den firmalar ile iş birliği,
– Türk Devletlerinde mesleki seminerler düzenleyerek, ihtisas paylaşımı,
– Uluslararası fuarlar ve mesleki organizasyonlar düzenleyerek, ticari iş birlikteliklere vesile olmak,
– Ülkeler arası turistik organizasyonlar düzenleyerek, ülkelerin tanıtımına, turizme ve turizm sektörüne katkıda bulunmak.

#türkalemitv #türk alemi #türk alemi nedir #türk alemi tv nedir #türk alemi tv #türk alemi tv izle #tv izle #medya #Kazakistan #Kazakhstan #macaristan #kırgızistan #rusya #türkmenistan #azerbaycan #türk alemi tv hakkında #türk alemi tv nedir #hakkimizda #türkalemi #tv #televizyon #çocuk #belgesel #haber #güncel #tarih #sinema #Almaty #türk alemi tv izle